Portret numerologiczny


 W numerologii  mówi się o istnieniu szczególnych rodzajów energii, które mają wpływ na człowieka. Odpowiadają  im liczby od 1 do 9. Na pytanie pod wpływem jakich wibracji funkcjonuje człowiek odpowie nam jego  portret numerologiczny. Podstawą dla sporządzenia takiego portretu  jest data urodzenia.

 Znając ją dowiadujemy się jaką jest wibracją urodzeniową. Liczbę tę ustalamy sumując po kolei wszystkie cyfry składające się na datę urodzenia, aż do otrzymania wyniku jednocyfrowego. Czyli rozpatrując np. datę 25 03 1970 dowiadujemy się, że osoba urodzona tego dnia jest numerologiczną 9, ponieważ 2+5+0+3+1+9+7+0 = 27, a 2+7= 9.

 Redukcji do jednej cyfry nie podlegają tzw. liczby mistrzowskie 11, 22, 33 ,44. Czyli np człowiek mający datę urodzenia  15 06 1992 urodził się pod wpływem liczby mistrzowskiej 33, bo 1+5+0+6+1+9+9+2=33. Ma on jednak także cechy wibracji 6 bo 3+3 możemy sprowadzć do 6.

 Wibracja urodzeniowa mówi o kluczowych cechach osobowości, o naszych mocnych i o słabych stronach, możliwościach i ograniczeniach. To jakie aspekty wibracji urodzeniowej dojdą do głosu, czy w  naszym życiu będzie ....latwiej, czy trudniej, zależy od pozostałych liczb w naszym portrecie numerologicznym.

 Również wibracja dnia urodzenia jest istotna. W zależności od tego jaki ma charakter może różnie oddziaływać na wibracje urodzeniową. Może ją wspierać bądz też powodować dysharmonię. Zazwyczaj sprowadza się ją także do jednej liczby. I  tak np. osoba urodzona 16 ma z dnia urodzenia 7 bo 1+6 daje 7. Podobnie ktoś urodzony 23 ma z dnia piątkę.

 Co ciekawe tak samo jak data urodzenia dla numerologii ważne są nasze imiona i nazwiska,a dokładnie układy  wibracji jake z nich wynikają. Jeżeli harmonizują one z datą urodzenia, wówczas jest nam  łatwiej rozwinąć pozytywne aspekty liczby  urodzeniowej i zniwelować to co w niej negatywne. Każda z liczb daje charaktęstyczne tylko dla siebie samej cechy. Okazuję się,ze nie ma liczb lepszych ani gorszych. Każda ma swoje plusy i minusy. Istnieją jednak złe bądż też dobre kombinacje liczb!!!! Numerologia systemu Lobos bierze pod uwage nie tylko pierwsze i drugie imię, ale także imię od bierzmowania. Również istotne są wszystkie nasze nazwiska. Jeżeli jakiekolwiek imię czy nazwisko zaistniało choćby przez moment w w naszych dokumentach -numerolog włącza je do portretu numerologicznego. Interesujący jest fakt, że nawet błędnie zapisy imion i nazwisk w ważnych dokumentach mają na nas wpływ. Zdarza się , też że zmieniają nam zapis imienia lub nazwiska podczas przebywania zagranicą i takie zmiany równiez należy uwzględnić.

 Nie każdy zdaje sobię sprawę z tego, iż w  celu sporządzenia  pełnej analizy numerologicznej  dla danej osoby potrzebujemy równiez wszystkich jej podpisów. Chodzi tu jednak nie o ich wygląd, ale jak wibrują. Niektórzy przez całe życie podpisuja się w jeden określony sposób, inni mają  ich wiele. Są tez tacy którzy, co jakiś czas zmieniają podpis .Okazuje się, że  każdy z  naszych podpisów emanuje energią liczby, która albo może nas wspierać, albo osłabiać. Idąc jeszcze dalej, każda zmiana podpisu pociąga za soba też zmiany w naszym życiu, gdyż liczba podpisu dodana do wibracji urodzenia daje nam wibracje tzw. Przeznaczenia. Wibracja ta informuje w jakim kierunku zmierza nasze życie - jakiego rodzaju sytuacje do siebie przyciągamy. Są np. Przeznaczenia wróżące życie twórcze i ciekawe, ale i takie, które dają wiele bolu i cierpienia.